Biesiekierz

  • Max-Car

    Firma AUTO HANDELKOMIS MAX-CAR, ktrej wacicielem jest Pawe Jaszczak powstaaw 1998 roku. Pocztkowo firma MAX-CAR funkcjonowaa na placudzierawionym pod komis. W wyniku prnego rozwoju, w 2002 roku zostazakupiony nowy teren. Dziki tej inwestycji firma MAX-CAR rozpoczaswoj dziaalno przy ul. Szczeciskiej 90 w Koszalinie i w StarychBielicach 2. Obecnie, firma MAX-CAR posiada jeden z najwikszychasortymentw samochodw osobowych i ciarowych i jest jednoczeniejednym z najwikszych komisw w wojewdztwie zachodniopomorskim.Podstaw dziaalnociFirmy AUTO HANDEL…
    Stare Bielice 2 Biesiekierz
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Biesiekierz