Agent PZU Andrzej Urbański Ubezpieczenia, ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia samochodowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia samochodowe

O nas

UBEZPIECZENIA DEDYKOWANE DLA FIRM:- OC działalności,- Ogień i inne żywioły,- Ubezpieczenia komunikacyjne i nieruchomości- Assistance,- Kradzież z włamaniem i rabunek,- Mienie w transporcie krajowym,- Sprzęt elektroniczny,- Stłuczenie szyb i innych przedmiotów,UBEZPIECZENIA FINANSOWE DLA FIRM: - Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium,- Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu,- Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lubusterek,- Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięciawad,- Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki,- Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelnościkontraktowych,- Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty za roboty budowlane,- Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zapłaty dokonanej podwykonawcyza roboty budowlane,- Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności handlowych,- Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty długu celnego,- Gwarancja ubezpieczeniowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe  Zapraszam do kontaktu - 607 129 352 luburbanski@agentpzuwroclaw.pl