Biuro Ubezpieczeń Emilia Furmann

Kontakt email, www
Ul. Armii Krajowej 1
70-612 Szczecin , woj. Zachodniopomorskie

Ubezpieczenia samochodowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia samochodowe

O nas

OC KOMUNIKACYJNEKupując samochód lub inny pojazd nowy lub sprowadzony zzagranicy należy pamiętać aby go ubezpieczyć najpóźniej w dniurejestracji.      Kupując samochód lub inny pojazd używany bez aktualnegoobowiązkowego ubezpieczenia należy pamiętać aby go ubezpieczyćnajpóźniej w dniu zakupu.Kupując samochód lub inny pojazd  używanyposiadający obowiązkowe ubezpieczenie należy pamiętać ze tylko wciągu trzydziestu dni od daty zakupu masz prawo na jego wypowiedzenie. Sprzedając samochód lub inny pojazd pamiętaj że maszobowiązek przekazania aktualnego ubezpieczenia OC nabywcy pojazdu i30 dni na poinformowanie zakładu ubezpieczeń o fakcie zbyciapojazdu. Sprzedając samochód  lub inny pojazd masz prawo dozwrotu części niewykorzystanej składki z dobrowolnego ubezpieczeniaAC (o ile takie posiadałeś) oraz z ubezpieczenia OC zaniewykorzystany okres jednak tylko wtedy gdy  nabywca wypowieumowę Zakładowi Ubezpieczeń w ciągu 30 dni od nabyciapojazdu. Pamiętaj, jeśli wykupiłeś polisę OC płatną w ratach inie opłacisz drugiej  raty w terminie wskazanym na polisieubezpieczeniowej to w/w polisa nie przedłuży się automatycznie nakolejne 12 miesięcy. Pamiętaj jeśli chcesz zmienić TowarzystwoUbezpieczeniowe to powinieneś wypowiedzieć umowę na piśmienajpóźniej na 1 dzień przed wygaśnięciem ważności aktualnej polisy.Zmieniając Zakład Ubezpieczeń nie tracisz nabytych zniżek zabezszkodowy przebieg ubezpieczenia Opłaty za niedopełnienie obowiązku ubezpieczeniaobowiązkowegoRodzaj ubezpieczeniaWysokość opłaty w euroWysokość opłaty w przeliczeniu na złOC posiadaczy pojazdów mech.• samochody osobowe100 % opłaty50 % opłaty20 % opłaty500 euro 2.090 zł1.040 zł420 zł• samochody ciężarowe i autobusy100 % opłaty50 % opłaty20 % opłaty800 euro3.340 zł1.670 zł670 zł• pozostałe pojazdy100 % opłaty50 % opłaty20 % opłaty100 euro420 zł210 zł80 złOC rolników30 euro130 złUbezpieczenie budynków rolniczych100 euro420 złKurs średni euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski według tabelikursów nr.1/A/NBP/2009 z dnia 02.01.2009 r.wynosi 4,1721 zł.    ZAPAMIĘTAJ ŻEOBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE POJAZDÓW OC JEST PRZYPISANE DO POJAZDU ANIE DO WŁAŚCICIELA POJAZDU.