Bonus Broker Sp. z o.o. Pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia

Kontakt email, www
Orzeszkowej Elizy 2
15-084 Białystok , woj. Podlaskie

Ubezpieczenia samochodowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia samochodowe

O nas

Oferowana przez nas kompleksowa obsługa brokerskaprzedsiębiorstw obejmuje m.in.:analizę potrzeb Klienta w zakresie ubezpieczeń, tzw. audytubezpieczeniowy (m. in. analiza zagrożeń jakie mogą spotkaćprzedsiębiorstwo, podział zidentyfikowanych ryzyk na wymagające inie wymagające ubezpieczenia),opracowanie programu ubezpieczeniowego dedykowanego dlakonkretnego Klienta,negocjowanie szczególnych warunków ubezpieczenia, modyfikowanieOWU w celu zapewnienia szczelnej ochrony ubezpieczeniowej,wprowadzenie lub ulepszenie programu grupowego ubezpieczenia nażycie pracowników Klienta,rzetelne porównanie różnych ofert ubezpieczeniowych izaprezentowanie ich w jednolitej formie,szczegółowa analiza porównywanych ofert, według jasnookreślonych i przejrzystych kryteriów,koncentrację na minimalizacji składek i optymalizacji warunkówubezpieczenia,wskazanie najkorzystniejszej oferty przy pozostawieniuostatecznej decyzji Klientowi,stała opieka doradcza i operacyjna przez cały okresubezpieczenia,nadzór nad terminami płatności rat oraz ekspiracją polis,aktywny udział w procesie likwidacji szkód, nadzór nadlikwidacją powstałych szkód, w tym prowadzenie proceduryodwoławczej w przypadku zaniżenia, bądź odmowy wypłatyodszkodowania,doradztwo prawno-ubezpieczeniowe.Zaprezentowany powyżej schemat został wielokrotnie sprawdzony wdotychczasowej praktyce i spotkał się z zadowoleniem obsługiwanychprzez nas Klientów. Jednocześnie gwarantuje absolutnebezpieczeństwo i profesjonalizm obsługi. Broker bierze pełnąodpowiedzialność za zaproponowany i wprowadzony w przedsiębiorstwieprogram ubezpieczeniowy, zwalniając tym samym kadrę zarządzającą zewentualnych konsekwencji wyboru nieodpowiedniego zakładuubezpieczeń, lub nieprawidłowego i niekompletnego zakresuubezpieczeń.Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy, wieloletniemu doświadczeniunaszych pracowników oraz zastosowaniu metod oceny ryzyka, nasiKlienci płacą składkę tylko za realne i wyselekcjonowane ryzyka.Usługa brokerska pozwala także zaoszczędzić czas – stracony narozmowy i telefony z licznymi przedstawicielami towarzystwubezpieczeniowych oraz agentami, prezentującymi swoje produkty jakonajlepsze.Programy ubezpieczeniowe opracowywane przez Bonus Brokerobejmują m.in. następujące ryzyka:ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk/ryzyk nazwanych,ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych,ubezpieczenia utraty zysku,ubezpieczenia ryzyk transportowych,ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych,ubezpieczenia kredytu kupieckiego,gwarancje ubezpieczeniowe,ubezpieczenia zdrowotne,grupowe ubezpieczenia na życie.