CENTRUM TWOICH UBEZPIECZEŃ

Kontakt email, www
Curie 33
85-790 Bydgoszcz , woj. Kujawsko-Pomorskie

Ubezpieczenia samochodowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia samochodowe

O nas

ubezpieczenie autocasco (AC MTU) Ubezpieczenie AC
MTU jest ubezpieczeniem dobrowolnym i chroni Ubezpieczonego przed
stratą finansową w przypadku: zderzenia się pojazdów, pojazdu z
osobami, zwierzętami lub przedmiotami, uszkodzenia pojazdu przez
osoby trzecie, pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania
czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz
pojazdu, kradzieży pojazdu lub jego części.

Ubezpieczenie AC MTU oferuje w dwóch wariantach: - maxi
casco (maxi AC MTU)
, czyli pełną ochronę pojazdu w
przypadku powstania w nim szkody częściowej lub całkowitej(o
szkodzie całkowitej mówimy w przypadku kradzieży pojazdu,
jego całkowitego zniszczenia lub takiego uszkodzenia, którego
orientacyjny koszt naprawy przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu
z dnia szkody) - mini casco (mini AC MTU) , czyli
ochronę pojazdu za niewielką cenę w przypadku powstania w nim
szkody całkowitej. Oferta AC MTU jest bardzo elastyczna i została
dopasowana do indywidualnych potrzeb każdego Klienta poprzez wybór
odpowiednich opcji. Są to: - serwisowy wariant rozliczania
szkód
- brak konsumpcji sumy ubezpieczenia
- utrzymanie sumy ubezpieczenia dla pojazdów nowych
- dodatkowe obniżenie składki poprzez wprowadzenie udziału własnego