Ewa-Agencja Ubezpieczeniowa, Ewa Sanetra

Kontakt email, www
Os. 700 Lecia 50
34-300 Żywiec , woj. Śląskie

Ubezpieczenia samochodowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia samochodowe

O nas

Szanowni Państwo,Agencja ubezpieczeniowa Ewa istnieje na rynku ubezpieczeń od 1990roku. To jedna z większych niezależnych multiagencjiubezpieczeniowych, oferująca klientom indywidualnym, orazprzedsiębiorstwom różnych branż i wielkości nowoczesne koncepcje irozwiązania w zakresie ryzyka ubezpieczeniowego.Oferujemy ubezpieczenia:Komunikacyjne - indywidualne i flotyMieszkań, domów - także pakietoweDomów w budowieDomków letniskowychRyzyka budowlaneTurystyczne, Koszty Leczenia, bagażMajątkowe dla małego, średniego i dużego biznesuSzyby i inne przedmioty od stłuczeniaElektronikaOC osób fizycznych w życiu prywatnymOC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczejOC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i zagranicznymOCPK i MOC spedytoraAero-casoCargoOC z tytułu wykonywania zawodu: adwokata, architekta, agentacelnego, biur rachunkowych, doradcy podatkowego, dziennikarzy,geodetów, lekarzy i farmaceutów, nauczycieli, instruktorów,trenerów, wychowawców, notariuszy i innychOC członków zarząduGwarancje celno-podatkowe, wadialne, należytego wykonaniakontraktu, usunięcia wad i usterek, kredytu kupieckiegoNNW indywidualne, grupowe, młodzieży szkolnej i akademickiejNa życie indywidualne i grupoweubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzykI wiele innych...Zajmujemy się obsługą, doradztwem ubezpieczeniowymoraz negocjujemy warunki ubezpieczenia dla swoich Klientów zTowarzystwami Ubezpieczeniowymi.Oferujemy pełny zakres ubezpieczeń i jesteśmy wstanie wynegocjować dla Państwa szczególne warunki ubezpieczeniaodbiegające od standardów oferowanych przez Ubezpieczycieli. Tymsamym oferta przedstawiona z naszej strony jest bardziej korzystnai zabezpiecza niezbędne ryzyka występujące w Państwa firmie.W przypadku wyrażenia takiej potrzeby gwarantujemy dostosowaniewarunków ubezpieczeniowych do specyfiki Państwa działalności, pouprzednim niezbędnym przeprowadzeniu analizy posiadanychubezpieczeń i ustaleniu Państwa potrzeb.Jakość usługi ubezpieczeniowej postrzegamy nie tylko jako produkt,ale głównie jako sprawną obsługę zawartego ubezpieczenia, to znaczygwarantujemy całoroczny serwis ubezpieczeniowy.Przygotowując ofertę ubezpieczeniową mamy zazadanie określić i zabezpieczyć:Państwa potrzeby z naciskiem na to, aby ubezpieczenie dokładniespełniało Państwa wymagania.Świadczymy bezpłatne doradztwo ubezpieczeniowe orazmerytoryczną pomoc w przypadku likwidacji szkód dla naszychKlientów.Chcemy żeby produkty przez nas oferowane były rozwiązaniempotrzeb i wymagań nie tylko na okres jednego roku, ale i w dłuższejperspektywie.W związku z tym, co roku przewidujemy dokładną ocenę współpracy iewentualne przygotowanie zmodyfikowanej oferty zgodnej z aktualnąsytuacją.Mając przegląd Towarzystw działających na rynku ubezpieczeniowymmamy możliwość znaleźć rozwiązania stosowane w podobnych sytuacjachprzez inne Towarzystwa za granicą. Dotyczy to indywidualnychrozwiązań dla naszych Klientów.W momencie zbierania ofert ubezpieczeniowych przez Państwa firmę,byłoby nam niezmiernie miło gdybyśmy również mogli przystąpić doprzedstawienia propozycji ubezpieczeń z naszej strony.