Gołasiewicz Lilianna, agent ubezpieczeniowy TUiR Allianz Polska Agencja ubezpieczeniowa 397

Kontakt email, www
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Mokotów , woj. Mazowieckie

Ubezpieczenia samochodowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia samochodowe

O nas

Wyrażam dobrowolną zgodę na udostępnianie moich danych, w tymdanych osobowych, zawartych w niniejszym dokumencie, Spółkom GrupyAllianz Polska wymienionym w klauzuli informacyjnej w celachanalitycznych i marketingowych (w tym zgodę na zestawianie moichdanych przez te Spółki), a także na przesyłanie przezAdministratora i Spółki Grupy Allianz Polska informacji handlowychza pomocą środków komunikacji elektronicznej.Klauzula informacyjna:Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe podane w niniejszymdokumencie będą przetwarzane przez Administratora danych tj.Allianz Polska Services Sp. z o.o. w celach marketingowych wzwiązku z oferowaniem usług świadczonych przez Administratora narzecz następujących Spółek Grupy Allianz Polska: TowarzystwaUbezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S. A., TowarzystwaUbezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., funduszów emerytalnychzarządzanych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz PolskaS.A., Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.,(adres siedziby ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685Warszawa).Podanie danych jest dobrowolne.W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody w ramach klauzulimarketingowej Pani/Pana dane będą udostępniane przez Administratoranastępującym podmiotom: Towarzystwu Ubezpieczeń i ReasekuracjiAllianz Polska S.A., Towarzystwu Ubezpieczeń Allianz Życie PolskaS.A., funduszom emerytalnym zarządzanym przez PowszechneTowarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., Towarzystwu FunduszyInwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz Polska Services sp. zo.o., (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1,02-685 Warszawa), zwanym dalej Spółkami Grupy Allianz Polska.Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawianiaoraz prawo pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych, jakrównież sprzeciwu, które to uprawnienia przysługują w stosunku doAdministratora oraz każdego z ww. podmiotów.