GRZEGOREK Centrum Finansowo-Ubezpieczeniowe

Kontakt email, www
Swobodna 1
54-150 Wrocław , woj. Dolnośląskie

Ubezpieczenia samochodowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia samochodowe

O nas

  Ubezpieczenie OCosb fizycznych w yciu prywatnymPrzedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno cywilnaubezpieczonegolub osoby na rzecz ktrej zawarto umowubezpieczenia za szkodywyrzdzone osob trzecim w zwizku zwykonywaniem czynnociycia codziennego np. zalanie ssiadw,pogryzienie przez psa,wybicie szyby przez dziecko.  Ubezpieczenie firmyWiadomo e prowadzc firm powicamy najwicej czasu, energiiizaangaowania eby czu si ubezpieczenie warto zadba o toju terazaby w skutek nieprzewidzianego zdarzenia niedoprowadzidobankructwa naszego dorobku yciowego. Zapewni ci to ubezpieczenieOd: Ognia i innych zdarze losowych, Kradziey z wamaniem irabunku, Ubezpieczenie OC z tytuu prowadzenia dziaalnocigospodarczej, Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotw od stuczenia,Ubezpieczenie sprztu elektronicznego, Ubezpieczenie rzeczywprzewozie krajowym i zagranicznym.Midzynarodoweubezpieczenie leczenia i nastpstwnieszczliwych wypadkwUbezpieczenie kierowane jest do wszystkich osb wyjedajcychzagranice turystycznie, uprawiania sportw oraz do nauki ipracy.Przedmiotem ubezpieczenia jest:Pokrycie lub zwrot niezbdnych z medycznego punktu widzeniakosztwleczenia ubezpieczonego zaistniaych w wyniku nagegozachorowanialub nieszczliwego wypadku tym rwnie transportmedyczny itransport do kraju, Trwale nastpstwa nieszczliwychwypadkw.