Jax Ubezpieczenia

Kontakt email, www
Mickiewicza 60
Nowakowo , woj. Wielkopolskie

Ubezpieczenia samochodowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia samochodowe

O nas

JEDNO Z NAJWAŻNIEJSZYCH UBEZPIECZEŃ PODCZAS PROWADZENIADZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z wielomaryzykami, nie tylko natury gospodarczej, ale również naturycywilno-prawnej. Za szkody rzeczowe i osobowe, powstałe w skutekdziałalności gospodarczej, odpowiada właściciel firmy (w przypadkufirm jednoosobowych czy tez spółek cywilnych) albo tez korporacja,w pewnych sytuacjach włącznie z osobistą odpowiedzialnością osóbzarządzających firmą. Nie ma znaczenia jak rozmiaru jest podmiotgospodarczy, jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółkaakcyjna, ponieważ wysokość roszczeń odszkodowawczych jestnieograniczona, jak też jest niemożliwa do przewidzenia. Trudnoprzewidzieć czy w wyniku błędu pracownika firmy szkodę poniesiejedna osoba czy tez kilkadziesiąt. Czy będą to szkody rzeczowe, czytez osobowe. Zabezpieczenie się przed możliwymi roszczeniamiposzkodowanych jest dla prawidłowego i długotrwałego funkcjonowaniafirmy wręcz nieodzowne.Wysokość składki ubezpieczeniowej jest wielkością możliwą doskalkulowania i uwzględnienia przez przedsiębiorce w procesiekalkulacji działalności firmy, a jednocześnie jest wartościąniewspółmiernie niską do ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wprzypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.