Knotzowie J.K. Biuro pośrednictwa ubezpieczeniowego

Kontakt email, www
ul. Trzemeska 10
53-679 Wrocław , woj. Dolnośląskie

Ubezpieczenia samochodowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia samochodowe

O nas

Oferujemy Państwu polisy na życie, ubezpieczenia majątkowe ikomunikacyjne, ubezpieczenia zdrowotne i wiele innych. Zachęcamy dozapoznania się z ich charakterystyką poniżej.Ubezpieczenia komunikacyjneOC – ubezpieczenie obowiązkowe (rodzajubezpieczenia majątkowego), w którym ubezpieczyciel ma obowiązekpokrycia kosztów związanych z wyrządzeniem szkód przezubezpieczonego innym osobom.AC (Autocasco) – to nieobligatoryjne ubezpieczeniepojazdu mechanicznego na wypadek kradzieży, chroniące także odskutków związanych z jego uszkodzeniem lub zniszczeniem.NNW – to ubezpieczenie od następstwnieszczęśliwych wypadków.Assistance - ubezpieczenie zapewniające doraźnąpomoc w zakresie medycznym i technicznym zarówno kierowcy, jak ipasażerom chroni podczas podróży w Polsce oraz poza jejgranicami.Ubezpieczenia majątkoweUbezpieczenia majątkowe obejmują wszelkie dobra majątkowe,takie jak: nieruchomości (budynki, domy, mieszkania), urządzenia,towary, materiały, a także gotówkę.Można wyróżnić między innymi:- ubezpieczenia nieruchomości: mieszkań i budynków mieszkalnych- ubezpieczenia mienia- ubezpieczenia Assistance- ubezpieczenia turystyczneUbezpieczenia na życiePolisy na życie mają na celu zapewnienie bezpieczeństwafinansowego osobom bliskim ubezpieczonego w przypadku jego śmierci.Pozwalają na wypłacenie świadczenia ubezpieczonego osobom do tegoupoważnionym.Jest to gwarancja:- zabezpieczenia finansowego dla rodziny- rekompensaty za utracone dochody- przyszłości finansowej dla dzieci.Standardowe ubezpieczenie na życie może być rozszerzone ozakres inwestycji, wówczas taka polisa zyskuje formę emerytury(jako długoterminowa forma gromadzenia kapitału).Ubezpieczenia zdrowotneTen rodzaj ubezpieczenia ma na celu zagwarantowaniecałodobowej opieki medycznej, umożliwienie dostępu do lekarzyspecjalistów oraz wszelkie bezpieczeństwo medyczne.Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje:- organizację i finansowanie usług ambulatoryjnych- hospitalizację w szpitalach publicznych i prywatnych- komfortowe warunki leczenia, bez konieczności czekania w długichkolejkach i narażania się na stres.Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – NNWWarto pomyśleć o tego rodzaju ubezpieczeniu, by zabezpieczyćsiebie i bliskich przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń.Cele ubezpieczenia NNW to:- rekompensata finansowa skutków obrażeń (oparzenia, złamania iin.) oraz inwalidztwa osobie, która odniosła trwały uszczerbek nazdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku- rekompensata finansowa dla rodziny opiekującej się poszkodowanympodczas procesu leczenia i rehabilitacji.Partnerzy naszej agencji ubezpieczeniowej to:Hestia, Allianz, Interrisk, Aviva TUO, HDI Asekuracja, PZUS.A.., GOTHAER TU, Signal Iduna, TU Inter Polska SA, Polisa Życie,MACIF TUW, AXA Direct Liberty Direct, HDI GERLING ŻYCIE TU S.A.,Link4.