Komentowanie nie jest możliwe

Kontakt email, www
kwi 122011
20-410 Lublin , woj. Lubelskie

Ubezpieczenia samochodowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia samochodowe

O nas

UBEZPIECZENIA DLA FIRM – mienia firm od ognia, kradzieży i innychzdarzeń losowych,- OC prowadzących działalność gospodarczą,- ubezpieczenie mienia w transporcie,OC i AC ciągników siodłowych- gwarancje ubezpieczeniowe,- ubezpieczenia flot samochodowych.- atrakcyjne ceny ubezpieczeń ciągników siodłowychOferty przygotowujemy indywidualnie w zależności od potrzebklientów. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JAK JEST ŹLE, TO JEST UMOWA. Jak podejmuję tematykę odpowiedzialności cywilnej, to przypomina misię anegdota ze szkolenia. Właściciel domu umawiał się z fachowcemna wycyklinowanie drewnianych schodów. Praca drobna, kilkupoprzednich specjalistów żądało zbyt dużo za usługę. Ze skromnymfachowcem negocjacje poszły dość łatwo i cena nie była wygórowana.Po zakończeniu negocjacji właściciel domu stwierdził, że w zasadzieskoro wszystko już jest omówione, to można przystąpić do pracy.Zaraz, zaraz – odpowiedział fachowiec, a  umowa? Bo widzi pan,jaki jest dobrze, to jest dobrze. A jak jest źle? – zapytałwłaściciel domu. To jest umowa – odpowiedział majster. Uważam, że bardzo cenne spostrzeżenie, które może być stosowane wwielu dziedzinach, jak jest dobrze, to jest dobrze, a jak jest źle,to jest umowa. Do ubezpieczeń szczególnie pasuje takie spojrzeniena sprawę. Jak coś się wydarzy, np. przejdzie trąba powietrzna –dobrze gdy jest umowa ubezpieczenia. Kontekst historyjki jest również taki, że ważne jest, co jestnapisane w umowach, jakie zostały przyjęte regulacje. Od czegochroni konktretna umowa ubezpieczenia (polisa). Kilka dni temu znajomy miał wypadek komunikacyjny w którym brałyudział dwa samochody i rowerzysta. Córka z wypiekami na twarzypoinformowała mnie, że ”ale jaja – właśnie kolega powiedział jej,że w tym wypadku, gdzie uszkodzony został między innymi jegosamochód – policja orzekła winę rowerzysty”. Jaja, zależy dla kogo?Winny obowiązany jest do naprawienia szkody – w tym wypadku będzienim rowerzysta, który powinien pokryć koszty naprawy uszkodzonychpojazdów. Takie zdarzenia przypominają nam, że powinniśmy zawieraćubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie tylko obowiązkowe. Narynku jest bogata oferta ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej wżyciu prywatnym. W większości firm zakres ochrony obejmował będziejazdę rowerem. Wychodzi nam w sprawie jeszcze jeden bardzo ważnyaspekt – wysokość sumy ubezpieczenia, która nie może być zbytniska. Przy wyborze ubezpieczenia warto kierować się zakresem, nietylko ceną. W omawianym przypadku doszło do uszkodzenia dwóchsamochodów, których wartość jest znaczna. Koszty naprawy wyniosąkilkadziesiąt tysięcy złotych. Jak pokazuje przykład zaprezentowany powyżej, warto zainteresowaćsię ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,tak by w razie nieprzewidzianego zdarzenia szkody spowodowane przeznas, członków naszej rodziny lub nasze zwierzęta pokryła za nasfirma ubezpieczeniowa w której wykupimy ubezpieczenie. Jest sporo zawodów, których przedstawiciele przed podjęciem pracyzawodowej obowiązani są zakupić obowiązkowe ubezpieczenieodpowiedzialności cywilnej, np. agenci ubezpieczeniowi sprzedającywięcej niż jedną firmę oferującą ubezpieczenia majątkowe lub nażycie. Na rynku jest również bardzo bogata oferta dobrowolnych ubezpieczeńodpowiedzialności cywilnej dla przedsiębiorców. Uważam, ze każdyprowadzący działalność gospodarczą powinien rozważyć zawarcieubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej odpowiednio dobrane dopotrzeb jego firmy. Na rynku jest duża liczba firmubezpieczeniowych, tysiące agentów i osób wykonujących czynnościagencyjne, ale tylko nieliczna grupa spośród osób sprzedającychubezpieczenia ma przygotowanie merytoryczne, faktyczniewystarczające do sprzedaży ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.Gdzie szukać specjalistów w Lublinie, Świdniku i okolicy – wiadomo– wystarczy wejść na www.bereccy.pl, by uzyskać wystarczająceinformacje do kontaktu. Kiedyś na ”szkoleniu integracyjnym” przygotowanym przez jedną zfirm ubezpieczeniowych siedzieliśmy razem z kolegami agentami,którzy od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku sprzedająubezpieczenia. Janusz powiedział: ”My ”starzy agenci”, to mamydobrze. Przynajmniej wiemy, czego się bać”. Agent wynagradzany jestpoprzez prowizje, często bywa tak, że warto zrezygnować z zarobku ,by zarabiać dalej. Mam nadzieję, że klienci zdają sobie sprawę, żeprzy likwidacji szkody nikt nie puszcza do nikogo oka, iż firmypłacą jedynie za zdarzenia objęte ochroną. Jednak aby przetrwać iodnieść sukces w biznesie, trzeba postępować bardzo rozważnie,trzeba mieć świadomość, jak bardzo ważne są warunki zawieranychumów. Klient nie może od nas oczekiwać, że usłysz to, co chciałbyusłyszeć. My nie jesteśmy politykami, tylko odpowiedzialnymisprzedawcami ubezpieczeń, którym bardzo zależy na dobrych relacjachz klientem również po szkodzie. Ubezpieczenia z konkretną ochronąubezpieczeniową muszą kosztować odpowiednio do zakresu, jaki firmagwarantuje. Można za 200 zł kupić samochód, np. fiata 126p. Jednakżeby kupić samochód, który faktycznie będzie nadawał się do jazdy,również na dłuższych dystansach trzeba wydać przynajmniej kilkatysięcy złotych. Z ubezpieczeniami jest podobnie. Firmyubezpieczeniowe nie są instytucjami charytatywnymi. Zbierająskładkę, a następnie płacą odszkodowania. Z reguły jest tak, że zaniską cenę otrzymujemy produkt niskiej jakości. Mnie osobiście bardzo interesują rozwiązania prawne przyjmowaneprzy ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej. Zapotrzebowanie naubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rośnie i będzie rosło.Warto również, aby potencjalni klienci mieli przynajmniejelementarną wiedzę w temacie. Dla zainteresowanych przygotowaliśmycykl materiałów na temat różnych rodzajów ubezpieczeńodpowiedzialności cywilnej, w tym odpowiedzialności cywilnej wżyciu prywatnym.