Nienartowicz Janusz Andrzej Agent Ubezpieczeniowy

Kontakt email, www
lub 48
26-605 Radom , woj. Mazowieckie

Ubezpieczenia samochodowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia samochodowe

O nas

Najszybciejprzyznawane zniki dla ostronychkierowcw60proc. zniki na OC komunikacyjne przyznajemy przychodzcym do nasklientom, ju po 3 latach jazdy bez wypadku. Dodatkowo osoby wwieku powyej 35 lat nie musz spenia warunku wczeniejszegoposiadania umw OC, co oznacza, e wystarczy legitymowa sibezszkodowym dowiadczeniem w jedzie np. autem subowym, ebymniejpaci ubezpieczajc auto prywatne.Zmianyw OC i autocasco (WARTA):- obnienie do 0% zwyki za wiek dlaklientw od 28 do 32latDlanaszych staych klientw - jeli wostatnim roku jedzie bezszkd i przeduasz OC w Warcie, tozostaniesz objty pakietem OCPremium. Znajdziesz w nim:-gwarancjochrony zniek po szkodziebez limitu. (Nowi klienci bezkonsekwencji mog spowodowa szkod do5 tys. z., ochron zniekbez limitu dostan dopiero przy odnowieniuumowy),- podwojeniesumy ubezpieczenia NNW za t sam skadk. Na przykadjeliwybrae w pierwszym roku NNW na 20 tys. z, to w kolejnym jakostay klient dostaniesz ochron na 40 tys. z),- pakietPraktyczna Pomoc w promocyjnej cenie 29 z rocznie.Gwarantuje onpomoc w razie przedziurawienia opony czy wypat do 3tys. z wrazie kradzieysamochodu.OCSzybkaWypataUbezpieczenieWarta OC Szybka Wypata to nowo na naszym rynku. Jesteposzkodowanyw wypadku? Nie musisz ju szuka kontaktu doubezpieczycielasprawcy. Szkod zgaszasz w towarzystwie, ktreznasz i sam wybrae.To bezpatne dodatkowe ubezpieczenie do OCKomfort.Dla kadego, komu zaley, eby szkod likwidowa muwybranyubezpieczyciel, a nie towarzystwo sprawcy wypadku. Tooferta dlaposiadaczy samochodw osobowych i maych dostawczych (oadownoci do800 kg).OglneWarunki Ubezpieczenia Warta OC SzybkaWypataZnikipromocyjne w OC dla nowych umwubezpieczenia:- dlaROLNIKW w wieku30 - 70lat – znika do20%:podstawudzielenia zniki jestprzedstawienie przez klienta aktualnejdecyzji o ustaleniu podatkurolnego. Znika „Rolnik”nie moebystosowanaw umowach nowych zawieranychzwacicielami/ uytkownikamipojazdw zarejestrowanych na tereniepowiatwgrodzkich.-za DZIECKO do 13 lat - dla rodzica w wieku 30-50 lat (wacicielesamochodw osobowych) znikado5%:podstaw udzielenia zniki jestPESEL dziecka,Znikipromocyjne w autocasco dla nowych umwubezpieczenia:- do25% znikiwnowych umowach ubezpieczenia dla klientw wwieku powyej 30 lat,ktrzy w okresie ostatnich czterech latposiadali ubezpieczenie OCi AUTOCASCO i w okresie tym NIE BYOSZKD z ubezpieczenia OC iAUTOCASCO powstaych w pojazdach, ktrychbyliwacicielami/uytkownikami, a take w innych kierowanychpojazdach,- znika20%dlaklientw ubezpieczajcych samochd osobowy owartoci powyej80.000 z,- za DZIECKO do 13 lat - dla rodzica w wieku30-50 latznikado5%:podstaw udzielenia zniki jest PESEL dziecka,Znikaod 40 do 50% w nowym ubezpieczeniu mieszkanialub domujednorodzinnego.