OC projektanta

Kontakt email, www
ul. Adama Pługa 1/27 zobacz inne firmy z Adama Pługa
02-047 Warszawa , woj. Mazowieckie

Ubezpieczenia samochodowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia samochodowe

O nas

Adler Brokers Group Sp. z o.o. jest członkiem Polskiej Izby
Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Prezesem Adler
Brokers Group Sp. z o.o. jest Pani Joanna Królikowska-Bocheńczyk –
autorka książki „Rynek brokerski w Polsce” oraz kilkuset artykułów
z zakresu ubezpieczeń. Pracownikami naszej firmy są wysokiej klasy
specjaliści zwieloletnim doświadczeniem na
rynku ubezpieczeń. Adler Brokers Group Sp. z o.o. została wpisana
do rejestru pośredników prowadzonego przez Komisję Nadzoru
Finansowego (dawną Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy
Emerytalnych) w dziale drugim, rozdział pierwszy (brokerzy
ubezpieczeniowi wykonujący działalność brokerską) pod numerem
00001032/U.Adler Brokers Group spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Pługa 1/27
02-047 Warszawa jest wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000130235 NIP: 526-26-54-099, REGON: 015252247, kapitał
zakładowy: 50.000 zł