Oddział Grupy Ergo Hestia S.A. w Rzeszowie

Kontakt email, www
ul. Kreczmera 4 zobacz inne firmy z Mickiewicza Adama
35-064 Rzeszów , woj. Podkarpackie

Ubezpieczenia samochodowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia samochodowe

O nas

OFERTA Biuro ubezpieczeńproponuje aktualnie swoim Klientom następujące rodzajeubezpieczeń: Komunikacyjnych OC, AC, NNWBudynków i budowli, oraz mienia od ognia i innych zdarzeńlosowychUbezpieczenia OC w życiu prywatnymDomów imieszkańUbezpieczenia pakietowe Hestia Biznes,Ubezpieczenia pakietowe Hestia 7, Hestia 1Ubezpieczeniapakietowe Moja FirmaUbezpieczenia pakietowe Hestia Podróże  - ubezpieczeniadla osób wyjeżdżających za granicę (również z tyt. wykonywaniapracy)Grupowepracowników i ich rodzinUbezpieczenia na życie Altima na 100 000 zł za 120 zł /rokUBEZPIECZENIA PODMIOTÓW  GOSPODARCZYCHMaszyn i urządzeń od uszkodzeńSprzętu elektronicznego i komputerowegoMienia od kradzieży z włamaniem i rabunku orazwandalizmuOdpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalnościgospodarczejOdpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanegomieniaOdpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywaniazawoduRyzyk budowlanychRyzyk montażowychMienia od wszystkich ryzykTowarów przewożonych w ruchukrajowym i zagranicznym(cargo)Odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora w kraju iza granicąSzyb od stłuczeniaNastępstw nieszczęśliwych wypadkówUBEZPIECZENIA FINANSOWEGwarancji wadialnych, dobregowykonania, rękojmii Licząc na zainteresowanie naszą ofertą, oczekujemy informacjidotyczących rodzaju i zakresu ryzyk, a także bliższych danychdotyczących sum ubezpieczeniowych, by móc opracować i przedstawićprogram ubezpieczeniowy najbardziej odpowiadający Państwapotrzebom. Zapraszam chętnych do współpracy agentówubezpieczeniowych.