Polisa Insurance Ponikiewski M

Kontakt email, www
Ul. Piłsudskiego Józefa 57
78-100 Kołobrzeg , woj. Zachodniopomorskie

Ubezpieczenia samochodowe

Specjalizacje:

  • Ubezpieczenia samochodowe

O nas

Pakiet ubezpieczeń, których głównym celem jest ochrona majątkufirmy. Dzięki elastycznej konstrukcji zakres ubezpieczeń może objąćochronę majątku i poszczególnych działań związanych z prowadzeniemfirmy. Oferta ubezpieczenia jest dopasowana do indywidualnychpotrzeb przedsiębiorcy. Ubezpieczeniem mogą być objęte: środki trwałe, środkiobrotowe, rzeczy ruchome przyjęte do sprzedaży lub w celuwykonania usługi, nakłady inwestycyjne, mieniepracownicze, wartości pieniężne.Zakres ubezpieczenia (od jakich zdarzeń będzieubezpieczona Twoja firma):ogień i inne zdarzenia losowe,kradzież z włamaniem i rabunek,dewastacja (opcja do ognia),akty terroryzmu,katastrofa budowlana (opcja do ognia),stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów (opcja doognia),błąd użytkownika i szkody elektryczne (opcja do ognia),utrata danych i oprogramowania (opcja do ognia),koszty odtworzenia dokumentacji,dodatkowe koszty działalności gospodarczej,zepsucie towarów wskutek rozmrożenia (opcja do ognia),maszyny elektryczne od szkód elektrycznych (opcja do ognia),załadunku i rozładunku mienia w transporcie,mienie w transporcie obejmujące: ogień i inne zdarzenia losowe,wypadek środka transportu, upadek przedmiotu na środek transportu,rabunek, kradzież z włamaniem (w miejscu strzeżonym lub garażu),mienie w każdym miejscu na terenie RP ( zakres ubezpieczenia wzależności od zakresu ubezpieczenia mienia w lokalizacjach). OC pracodawcy,OC za wózki widłowe,OC za podwykonawców,OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lubusług,OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozoremlub kontrolą Ubezpieczającego,OC za szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się wpieczy, pod dozorem lub kontrolą ubezpieczającego,OC za szkody w rzeczach ruchomych przekazanych Ubezpieczającemuw celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innychpodobnych,OC najemcy -szkody w nieruchomościach,OC najemcy - szkody w rzeczach ruchomych,OC za produkt,OC za produkty wprowadzone do obrotu przed zawarciemubezpieczenia,OC za szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszaniawadliwego produktu z innymi rzeczami albo dalszej obróbki wadliwegoproduktu,OC za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonychlub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeńUbezpieczającego,OC za zanieczyszczenie środowiska,OC za przeniesienie chorób zakaźnych,OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lubfajerwerków,OC za wypadki powstałe poza granicami RP (nowe ryzyko),oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowegow ruchu krajowym.